Realistisk Ordliste

Elina Melteig
Journalist

1. august 2012
Utdanning

Her er en liten liste med ord og forkortelser det er nyttig å lære seg skal en overleve blandt hardbankede MatNat’ere og det virvar av informasjon du kommer til å bli utsatt for de neste månedene.
Abel
En bygning på Matematisk Institutt oppkalt etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel.
Baffel
Verdens beste vaffel. Den ble laget og servert i den tidligere RF-kjelleren – men kommer snart
tilbake!
Bayer
En øl som drikkes (og synges om) av svært mange realister i RF.
Blindern Athletica
Et treningssenter du finner i Frederikke-bygget på Blindern.
CYB
Cybernetisk Selskap – Institutt-foreningen på Instituttet for Informatikk (IFI).
Dagens
Rester fra norsk husholdning, også kjent som skyller. Kjøpes i alle SiO-kantiner på Blindern til en relativt nesten-billing penge.
Dekan
Vanlig tittel for lederen av et fakultet på et universitet eller en avdeling på en høgskole. Ordet er fra latin og betyr noe slikt som leder for ti soldater – skal vi tro Wikipedia. Dekanen på MN er Knut Fægri.
DNS
Det Norske Studentersamfund – en forening for alle studenter i Oslo. Her skjer det mye gøy hele året!
Domus Athletica
Treningssenter som ligger et steinkast, eller fem, unna Blindern.
Fakultet
Et fakultet er en underavdeling av et universitet. Dette er gjerne en underavdeling som omfatter fag som på en eller annen måte er relatert til hverandre – slik som realfag. OBS! Dette kan også være en matematisk funksjon!
Fysikkforeningen
Dette er en instuttforening for studentene på Fysisk Institutt.
H. M. Ursus Major
 Hans Majestet er Realistforeningens maskot og høye beskytter. Ursus Major er for øvrig også det latinske navnet på stjernetegnet Storebjørn eller Karlsvogna.
Institutt
Et instiutt er gjerne en underavdeling av et fakultet i universitetets hierarki.
Kjeller
En kjeller er en betegnelse på etasjene i et bygg som er under første etasje. I studiesammenheng er det ikke uvanlig at studentforeninger disponerer et areal i disse der det drives foreningsvirksomhet på dagtid, og uvirksomhet på kveldstid. OBS! Det finnes et område utenfor Oslo med samme navn. På dette området drives det mye forskningsvirksomhet!
Konglelogen
Dette er en festforening på Biologisk Institutt og Instituttet for Molekylær Biovitenskap i Marie Bonnevies hus.
Konte
Dette er et verb som betegner det å stryke med vilje eller å trekke seg fra eksamen for å så å ta faget på et senere tidspunkt. Du stryker jo så klart ikke uten å ville det.
Linux
Dette er et operativsystem som er gratis, og et godt alternativ hvis du ikke liker Mac eller Windows. Vil gi deg umiddelbar godkjenning av flere MN’ere.
MENAgeriet
Dette er en forening for dem som studerer Materialer, Energi og Nanoteknologi. Menageri betyr for øvrig en samling av eksotiske dyr.
MNSU
Dette er MN fakultetets studentutvalg. Representantene her er for øvrig DITT talerør utad, og disse er med i utvalg som kan påvirke din studenthverdag.
Orakel
Dette er veiledning du kan få før eksamen og innleveringer. Det er svært fornuftig å forhøre seg med orakelet dersom det er ting du lurer på før eksamen. Dette er ikke av samme type orakel som det i Delfi for et par tusen år tilbake.
Panikkhjelp
Ordet taler for seg selv. Du kan få panikkhjelp i RF-kjelleren før innleveringer.
Professor
Dette er tittelen for en som forsker og underviser. En professor har gjerne en doktorgrad eller ti og er en høyst kompetent person innenfor sitt fagfelt, dog ikke nødvendigvis noen god foreleser.
Proton
Dette er instituttforeningen på Kjemisk institutt.
RF
Realistforeningen – en forening for alle MN-studenter. RF arrangerer alt fra faglige debatter til pub på fredager, i tillegg til å utgi Husbjørnen.
SiO
Studentsamskipnaden i Oslo. Disse kan hjelpe deg med et sted å bo, få hjelp av en lege, trening og diverse annet som kan hjelpe deg gjennom en ellers så travel studiehverdag.
StudentWeb
Dette er en nettside der du kan administrere studieplanen din, melde deg opp i fag, melde deg
til undervisning og til eksamen. Det er helt essensielt at du husker å gjøre dette på StudentWeb i starten av semesteret!
Studieadministrasjonen
Dette er en gruppe mennesker som styrer din studiehverdag. Du ser dem kanskje ikke til daglig, men de sitter i kulissene og drar i trådene og får likningen til å gå opp på magisk vis.
STUDiO
15-27. august arrangerer Det Norske Studentersamfund en studentfestival. Her er det konserter og mye annet gøy som markerer starten på studiene!
Termstue
Dette er dessverre ikke en badstue, selv om det kan fortone seg slik på en varm vårdag før eksamen. En termstue er et rom fullt av datamaskiner som du kan bruke – gratis – til studierelaterte ting.
UB
Universitets Biblioteket er et skattkammer av informasjon. De har også en alle tides kafé. Dersom du ønsker å bruke det som lesesal bør du dukke opp tidlig.
Universitet
Dette er gjerne betegnelsen på en institusjon som har forskningsbasert undervisning. For å kvalifisere som universitet i Norge må det tilbys mulighet til minst tre ulike doktorgrader (i tillegg til lavere grader). Det finnes per i dag åtte universiteter i Norge.
VB
Vilhelm Bjerknes Hus – et hus mange realfagsstudenter stifter et nærmere bekjentskap med i løpet av studietiden. For øyeblikket er bygget under oppussing og skal romme et Realfagsbibliotek