Krøll på løkkene

Anonym
Journalist

7. juli 2014
Vitenskap

Dagens studenter måtte lære seg løkkeskrift i sine yngre dager. Det var spesiallagde skrivebøker der én og én bokstav skulle skrives sammenhengende bortover, linje etter linje, og løkkeskrift var påbudt i flere av tekstoppgavene i norsktimene. Da en begynte i femte klasse, kunne en fritt velge håndskrift, og med det ble mange av elevenes løkker lagt på hylla til fordel for stavskrift og andre, mindre sammenhengende, varianter. I løpet av årene siden den gang har det samlet seg et godt støvlag på denne hylla for de fleste.

 

Husbjørnen har vært på arkeologiekskursjon og gravd frem løkkeskriftkunstene til hundre forskjellige studenter, hovedsakelig fra MatNat. De fikk i oppgave å skrive den engelske setningen «The quick brown fox jumps over the lazy dog» med løkkeskrift. Setningen er spesiell ved at den bruker alle bokstavene i det engelske alfabetet. Bokstavene «q», «x» og «z» ble helt fremmede konsepter for de som ikke hadde tørket støvet av sine bekrøllede skriftvaner etter barneskolens slutt, og dette gjenspeiles i antallet varianter av disse bokstavene en kunne finne. Her er fordelingen av bokstavvariantene i de innsamlede håndskriftene, til glede for unge og gamle og alle som har lurt på spørsmål som «Hvordan er det egentlig man skriver en ‘z’ i løkke?»

Fordeling av «q»-, «x»- og «z»-varianter blant løkkeskriften til hundre studenter. Grønn «N» markerer varianten som vanligvis læres bort i den norske skolen, og lilla «E» markerer en eldre norm.

Fordeling av «q»-, «x»- og «z»-varianter blant løkkeskriften til hundre studenter. Grønn «N» markerer varianten som vanligvis læres bort i den norske skolen, og lilla «E» markerer en eldre norm.